gototopgototop
Prostorni i generalni urbanistički planovi

PROSTORNI PLANOVI

 

     • Prostorni plan posebne namjene Nacionalnog parka “Prokletije” / zajedno sa CAU i RZUP (u toku)
     • Prostorni plan posebne namjene Nacionalnog parka “Skadarsko jezero” / zajedno sa CAU i RZUP (u toku)
     • Prostorni plan Obalnog područja Crne Gore / zajedno sa RZUP-om (u toku)
     • Prostorni plan posebne namjene za Nacionalni park »Lovćen« / zajedno sa RZUP-om (2014)
     • Prostorni urbanistički plan opštine Cetinje (2014)
     • Prostorni urbanistički plan opštine Danilovgrad (2014)
     • Prostorni plan opštine Herceg Novi (2009)
     • Prostorni plan područja posebne namjene za Morsko dobro i razrada pet lokacija (2007)
     • Prostorni plan opštine Danilovgrad (2007)
     • Izmjene i dopune Prostornog plana opštine Kotor u zoni Platamuni - Trsteno (2006)
     • Izmjene i dopune Prostornog plana opštine Podgorica u zoni sanitarne deponije (2004)
     • Izmjene i dopune Prostornog plana opštine Podgorica u zoni koridora autoputa ka Božaju (2001)

 

GENERALNI URBANISTIČKI PLANOVI

 

 
MonteCEP dsd